Zamknij okno

„Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum”

Ogólny opis przedsięwzięcia Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne. Dzięki temu maleją koszty ogrzewania i zaopatrzenia w energie elektryczną. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło pozwala zmniejszyć emisje szkodliwych gazów do atmosfery i tym samym chronić środowisko naturalne. Ponadto wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w tego typu budynkach pozwala na uniknięcie p
Data dodania : 2014-04-09 10:15:15

„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej”

Ogólny opis przedsięwzięcia Za jakość powietrza w Bielsku-Białej odpowiedzialny jest w dużej mierze przemysł (38 proc.), transport (22 proc.) oraz budynki mieszkalne (26 proc.). Ten pierwszy znajduje się pod kontrolą odpowiednich służb i oddziałuje głównie na górne części atmosfery.   Dużo groźniejsze są zanieczyszczenia pochodzące z transportu i ogrzewania budynków, gdyż koncentrują się one
Data dodania : 2014-04-09 10:38:02

Kompleksowy projekt poprawy jakości powietrza - Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP dla Miasta i Gminy Piaseczno”

Ogólny opis przedsięwzięcia Gmina Piaseczno położona jest w Metropolitarnym Obszarze Warszawy. Taka lokalizacja stwarza dogodne warunki dla inwestycji, zwłaszcza w sektorach związanych z przemysłem, usługami, komunikacją. Szybki rozwój gminy w tych sektorach ma znaczący wpływ na środowisko, w tym na stan atmosfery. W związku z powyższym podjęto szereg działań w kierunku poprawy jakości powietrza w Gminie.
Data dodania : 2014-04-13 15:50:37

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła

Ogólny opis przedsięwzięcia Konieczność wykonania kompleksowej termomodernizacji budynków szpitala zwiazana była z nadmiernym zużyciem energii, a także wzrastającymi  kosztami energii. Zakres inwestycji wynikał więc z problemów techniczno-eksploatacyjnych, rosnących kosztów ogrzewania i, co najważniejsze, z troski o pacjentów. Oddany do użytku w 1976 roku szpital, pierwotnie przeznaczony był przede wszy
Data dodania : 2014-04-23 10:25:25

Wykorzystanie biomasy i kolektorów słonecznych w Ełku

Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie ograniczania niskiej emisji jest wykorzystanie kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie stosuje się w wielu budynkach w Polsce, zarówno jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak i użyteczności publicznej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej stanowi coraz większy udział w całkowitych kosztach ogrzewania budynku. Spowod
Data dodania : 2014-04-24 22:06:21

Program Ograniczenia niskiej emisji – Miasto Tychy

Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia niskiej emisji, są działania podjęte w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Tychach. Celem Programu było ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Programem objęto budownictwo jednorodzinne i inne budynki mieszkalne, wyposażone w indyw
Data dodania : 2014-04-25 09:56:06

Budownictwo pasywne w Gminie Słomniki

Ogólny opis przedsięwzięcia Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne. Dzięki tego typu rozwiązaniom konstrukcyjnym maleją koszty ogrzewania i zaopatrzenia w energię elektryczną. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło pozwala zmniejszyć emisje szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, które związane są ze zjawiskiem niskiej emisji. Jednym z przykładów wyko
Data dodania : 2014-04-25 10:31:03

Nowy ekologiczny budynek Starostwa Powiatowego w Bieruniu

Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia niskiej emisji, są działania podjęte w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Jedynym źródłem ogrzewania nowego budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu, którego kubatura to prawie 14 000 m3, jest system oparty na pompach ciepła. Jest to kolejne proekologiczne rozwiązanie, zastosowane w Powiecie Bieruń
Data dodania : 2014-04-29 12:11:34

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Niepołomice

Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia niskiej emisji, są działania podjęte w Gminie Niepołomice. Stan powietrza w Gminie Niepołomice w latach 1991-2000 stale się pogarszał, corocznie przekraczane były emisje pyłu zawieszonego oraz dwutlenku siarki. Wpływ na ten stan miała z pewnością szybko postępująca urbanizacja gminy. Wymusiło to konieczność inge
Data dodania : 2014-04-29 12:56:20

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia niskiej emisji, są działania podjęte w Myszkowie. Myszków położony jest w północno – wschodniej części województwa śląskiego. Część obszaru miasta znajduje się otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Mimo atrakcyjnego naturalnego otoczenia, na terenie miasta występuje w
Data dodania : 2014-05-07 22:15:08

Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej – Ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza

Ogólny opis przedsięwzięcia Bezpośrednim celem działań było ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza dzięki: termomodernizacji, zamianie obecnego źródła ciepła (przyłącze z sieci miejskiej) i obecnego kotła na cele c.w.u. na nowoczesny kocioł gazowy, wymianie sieci c.o. i instalacji kolektorów słonecznych w OPS w Czechowicach-Dziedzicach. Ośrodek Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dziedzic
Data dodania : 2014-05-07 22:26:44

„Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne”

Ogólny opis przedsiewzięcia Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację inwestycyjnego projektu unijnego pn.:  „Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne”. Projekt zakładał remont, przebudowę kotłowni na biomasę oraz montaż instalacji solarnej na wybranych budynkach użyteczności publicznej. Projekt objął do tej pory moderniza
Data dodania : 2014-05-12 13:46:48

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Ogólny opis przedsiewzięcia Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła lub wymienników ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów. Projekt obejmował: przedszkole nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury, przedszkole nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja, przedszkole nr 4 przy ul. Katowickiej, przedszkole nr 5 przy ul. Ks. Górka oraz przedszkole nr 12 na O
Data dodania : 2014-05-14 12:07:10

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu

Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia niskiej emisji, są działania podjęte w Siedlcu. W ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu” wykonano docieplenie ścian i stropu, przeprowadzony został również remont kotłowni  wraz
Data dodania : 2014-05-14 12:38:34

„Energooszczędne przedszkole w Siemianowicach Śląskich”

Ogólny opis przedsięwzięcia Prywatne przedszkole w Siemianowicach Śląskich jest budynkiem zbudowanym z prefabrykatów z drenianym szkieletem. Adaptację projektu przeprowadziła firma MultiComfort - dostawca gotowych elementów prefabrykowanych i wykonawca budowy, która jest producentem certyfikowanych prefabrykowanych domów energooszczędnych i pasywnych. 
Data dodania : 2014-06-04 10:24:20

„Kompleksowy program zarządzania energią i środowiskiem w Częstochowie”

Ogólny opis przedsięwzięcia Od 2003 r. Urząd Miasta w Częstochowie realizuje program operacyjny „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej". Jest to jeden z obszarów realizacji polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta. Podjęte przez częstochowski magistrat inicjatywy, mające na celu poprawę efektywności energetycznej gminy, są zgodne z polityką energet
Data dodania : 2014-06-09 10:35:30

Port pasażerski Ekomarina w Giżycku

Ogólny opis przedsięwzięcia Nowoczesny port pasażerski EKOMARINA z pełnym zapleczem technicznym i sanitarnym, poprawiającym bezpieczeństwo pasażerów oraz przewoźników powstał w Giżycku w 2010 roku. Port zbudowano nad jeziorem Niegocin. Basen portowy to keja dla 138 jednostek pływających (106 stanowisk do 12 m długości i 32 stanowiska powyżej 12 m), 6 stanowisk serwisowych oraz slip. Żeglarze mają dostęp do energii ele
Data dodania : 2014-07-07 11:03:56